HVORFOR TERAPEUTISK YOGA?

Vi tror på at alle børn og unge har kostbare gaver at give til verden, kan udvikle sig og opnå sit højeste potentiale. Dette uagtet fysiske, psykiske, sociale og kulturelle udfordringer og baggrund.

Gennem 15 år har vi arbejdet med børn og unge med særlige behov, sansebearbejdningsdysfunktioner, sensitivitet, angstproblematikker, traume, stressrelaterede symptomer og lidelser samt andre funktionelle og sundhedsmæssige udfordringer mv.

Vi ser at alle børn kan drage fordel af yoga, og de dybdegående effekter det har for både det enkelte barns liv og familien som hele.

Book yogaterapi Læs artikel - yogaterapi

Praktiske informationer

INDHOLD I EN YOGA TERAPEUTISK SESSION

Vi følger en struktur med følgende teknikker fra yoga. Disse har vist en gunstig effekt i forhold til tryghed, rammesætning samt vitalisering og styrkelse af alle kroppens lag. 

 • Indtoning
 • Lyd (yogasang)
 • Øjenøvelser
 • Åndedrætsøvelser
 • Fysiske øvelser
 • Dyb afspænding (Yoga Nidra)
 • Mindfulness/meditation

En session er på barnets præmisser og foregår i et legende samspil, hvor det relationelle er i fokus.

Kun enkelte rekvisitter som kan understøtte intentionen inddrages for at undgå unødige forstyrrelser. Det kan være boardmaker, yogakort, syngeskål og time timer. Evt. musik bruges som “lydtæppe”.

TIDSHORISONT
 • Der er afsat 60 min til hver session. Alt efter barnets energi og opmærksomhed den pågældende dag, kan mere eller mindre tid forekomme.
 • 1 x – er en uforpligtende prøvegang, hvor vi møder hinanden, og fornemmer hvorvidt der er ramme for samarbejde.
 • Dernæst aftales en tidsramme ift hvor lang tid det anbefales barnet går og hvor mange x uge.
 • Det anbefales altid som udgangspunkt min. 1 x uge – 3 mdr.
 • Morgen og formiddage er at foretrække, idet det ofte er her barnet har mest energi. Ellers aftales, i forhold til hvad der passer ind i hhv min kalender samt jeres.
 • Jeg har primært klinik tid tirsdage og onsdage indtil senest kl 15.
HVOR FOREGÅR YOGA SESSIONER
 • Vi har vores klinik i Nyrnberggade 21, 1 tv – Amager
 • I enkelte tilfælde er det muligt med hjemmetræning
FORÆLDRE DELTAGELSE/SAMARBEJDE
 • Du som forælder er en vigtig nøgleperson i dit barn/unges yogaforløb. Du behøver ingen kendskab have til yoga/mindfulness forinden, men en nysgerrighed og lyst på at opleve, hvad denne gamle visdom er for en størrelse.
 • De første gange er du som udgangspunkt med i terapi rummet og deltager i yoga.
 • Efterhånden kan det være du blot er i lokalet
 • Og når dit barn føler sig tryg, har vi en dejlig lounge hvor du kan slappe af sålænge, mens dit barn og jeg laver yoga.
 • Dernæst aftales efter dit og barnets ønske, hvornår du deltager
 • Du vil altid blive opdateret over den pågældende session. Enten mundtligt efterfølgende, eller via tlf – mail, således at der ikke foregår en dialog hen over hovedet på dit barn.
 • Såfremt du ønsker øvelser, vejledning i at tage yoga med hjem som små dryp, pusterum eller aktiviteter i hverdagen, aftales tid til vejledning mv mod gældende takster.

 

PRISER PR. 1. JAN 2022 i NYRNBERGGADE
 • Uforpligtende prøve gang – Kr. 700,-
 • Efterfølgende 1-5 session  – Kr. 800,-
 • Fra 6 session og frem        – Kr. 650,-

VED HJEMMETRÆNING KØBENHAVN/omegn – max. 25 km

 • Kr. 1.200,- + kørselstakst efter staten.

UDOVER STORKØBENHAVN/- udover 25 km

 • Kr. 1.200,- samt halv time honorar og statens takst for kørsel

 

 

 

Ring for tidsbestilling
500,00 kr.750,00 kr.